1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2001)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Đại học Y Hà Nội (2007)
+ Học Tiến sĩ Tại Đại học Y Hà Nội 2016

Hoạt động chuyên ngành

+ Giảng viên Bộ môn Tai – Mũi – Họng tại Đại học Y Hải Phòng (2002)
+ Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (từ 2009 – nay)

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Chữa bệnh nội khoa
+ Phẫu thuật Tai – Mũi – Họng chung.

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ