Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

TTƯT.ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 1981: Tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Hà Nội
- 1996: Chứng chỉ siêu âm phụ khoa tại Bệnh viện Saint E’dienne, Pháp
- 1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ về Sản phụ khoa tại Pháp
- 1998: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Saint E’dienne, Pháp

Hoạt động chuyên ngành

- 1991-1994: Chuyên gia cố vấn về Sản – Phụ Khoa tại Cộng hòa DCND Algeria
- 1998-2014: Trưởng khoa Sản Dịch vụ – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
- 2014 – nay: Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ