1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

ThS.BSCK II – Bùi Xuân Quyền

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1981: Tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Hà Nội
+ 1996: Chứng chỉ siêu âm phụ khoa tại Bệnh viện Saint E’dienne, Pháp
+ 1997: Tốt nghiệp Thạc sĩ về Sản phụ khoa tại Pháp
+ 1998: Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Saint E’dienne, Pháp

Hoạt động chuyên ngành

+ 1991-1994: Chuyên gia cố vấn về Sản – Phụ Khoa tại Cộng hòa DCND Algeria
+ 1998-2014: Trưởng khoa Sản Dịch vụ – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
+ 2014 – nay: Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ