Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths.BS. Apichai Vasuratna

Chuyên Khoa

Khoa Ung bướu

Ngôn ngữ

Anh - Thái

Học vấn

+ Đại học Chulalongkorn

Hoạt động chuyên ngành

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành ung thư phụ khoa tại trung tâm ung thư Anderson, Texas.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ