Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

PGS.TS.BS. Hà Kim Trung

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Học vấn

- Bác sĩ CK Ngoại tại Đại học Y Hà Nội (1983)
- Bác sĩ CKI Ngoại tại Đại học Y Hà Nội (hệ đào tạo BSNT - 1986)
- Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Hà Nội (1996)
- Tiến sĩ Y học tại Đại học Y Hà Nội (2006)
- Bác sĩ CKII Ngoại thần kinh và sọ não tại Đại học Y Hà Nội, phong học hàm PGS (2010)
- Được đào tạo về Phẫu thuật thần kinh cột sống tại Pháp, Nhật, Úc

Hoạt động chuyên ngành

- Phó giám đốc Bệnh viện E
- Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
- Giảng viên đại học Y Hà Nội, Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức
- Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng Vĩnh Bảo
- Hiện nay là Chuyên gia phẫu thuật thần kinh cột sống BVĐK Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Phẫu thuật cột sống:
- Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống
- Phẫu thuật điều trị gãy đốt sống
- Phẫu thuật điều trị trượt đốt sống
- Phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm

Thành tựu chuyên môn

– Chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong phẫu thuật Thần kinh – Cột sống.
– Từng được đào tạo tại Pháp, Nhật, Úc về Chuyên ngành phẫu thuật thần kinh cột sống

Tư vấn của bác sĩ