Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Dược sĩ Hoàng Thị Mỹ

Chuyên Khoa

Khoa Dược

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1970: Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 1970 – 1976: Công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây
+ 1976 – 5/2013: Quản lý dược Trung tâm y tế Đống Đa
+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa dược Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ