Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BSCKII. Nguyễn Giang Lam

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 1992: Tốt nghiệp Đại học Y Bắc Thái
- 2000: Tốt nghiệp Thạc sĩ y khoa tại Đại Học Y Hà Nội
- 2015: Tốt nghiệp BSCK II tại Bệnh viện Việt Đức

Hoạt động chuyên ngành

- 1993 - 2002: Công tác tại Bệnh viện Quảng Ninh
- 2003 - 2021: Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa – Hà Nội
- 2022: Công tác tại khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

- 01 đề tài nghiên cứu cá nhân về Chấn thương ngoại khoa
- Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về Cắt trĩ Longo

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ