1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCKI Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 2003-2009: Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên
- 2010-2015: Trường Đại Học Y Hà Nội.

Hoạt động chuyên ngành

- Từ 2010- 2016 : Bệnh viện Dệt May
- Từ 2017- 2020: Trưởng khoa TMH, Bệnh viện Đa khoa Medlatec
- Từ 2021- nay : Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
- Thành Viên hội TMH Hà Nội - hội TMH toàn quốc
- Thế mạnh: Khám chữa bệnh lý chuyên khoa TMH và đầu mặt cổ

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ