Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCKI – Đỗ Văn Tọa

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại ChungKhoa Tiêu hóa - Gan - Mật

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tháng 07/2015: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa -Trường Đại học Y Hà Nội
- Tháng 06/2017: Định hướng chuyên khoa Ngoại-Trường Đại học Y Hà Nội
- T9/2023: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I - Trường Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- 10 năm kinh nghiệm phẫu thuật Tiêu hóa: Mổ nội soi ruột thừa, Can thiệp mổ trĩ không đau, phẫu thuật gỡ lồng ruột ở trẻ em,...
- Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ