Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK II – Phạm Thế Chúc

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2003)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2008)

Hoạt động chuyên ngành

+ Năm 1990 – 1996: Công tác tại Bệnh viện K74 Vĩnh Phúc
+ Năm 1996 – 2009: Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội
+ Năm 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ