1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK II – Hồ Thị Thu Hà

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1983)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1990)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2002)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1983 – 2013: Công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2014 đến nay: công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Các vấn đề nội khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ