Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Tạ Thị San

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

- 1979 – 1983: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
- 1983 – 2010: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội
- 2010 – nay: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Nghiên cứu chuyên sâu

Các vấn đề sản khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ