Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Thanh

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Ô Đét Xa – Liên Xô (1976)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1983 – 2010: Bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Phụ sản trung ương
+ 1977- 2005: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Xanh – pôn
+ 2011 – 2012: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hà Nội
+ 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ