Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Nguyễn Thị Loan

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
- Bác sĩ chuyên khoa I

Hoạt động chuyên ngành

- 1980 – 1981: Công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lao Trung ương
- 1981 – 2009: Công tác tại Khoa Bệnh phổi nhiễm trùng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương
- 2010 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ