Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I- Nguyễn Chí Phồn

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2007)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 7/2007 – 5/2011: Công tác tại Bệnh viện Xây dựng
+ 3/2012 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ