Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – You Hyun Uk

Chuyên Khoa

Khoa Thẩm mỹ và Chăm sóc trị liệu

Ngôn ngữ

Anh - Hàn

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Kemyung.

+ Hoàn tất khóa Intern của Viện Y khoa Dongsan – Đại học Y khoa trường Đại học Keimyung.

+ Hoàn tất khóa Đào tạo bác sỹ chuyên khoa Giải phẫu thẩm mỹ của Viện y khoa Dong San – Đại học Y khoa Trường đại học Keimyung.

+ Học vị Thạc sỹ Đại học Y khoa Keimyung.
+ Trưởng khoa giải phẫu thẩm mỹ Bệnh viện Dong san – Đại học Keimyung.
+ Trưởng khoa giải phẫu thẩm mỹ Bệnh viện Myunkyong jeil.
+ Nhận chứng chỉ của USA Pacific Plastic Center
+ Hoàn tất khóa đào tạo America Plastic Surgery Center of the Paciffic Fellowship.
+ Nhận chứng chỉ của International visiting observership.
+ Nhận chứng chỉ của The University of Texas plastic surgery dept.

Hoạt động chuyên ngành

+ Thành viên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Dongsan – Đại học Keimyung.
+ Viện trưởng Viện thẩm mỹ Queen.
+ Hội viên chính thức Hiệp hội Giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc.
+ Hội viên chính thức Hiệp hội Người sáng lập viện Giải phẫu thẩm mỹ Hàn Quốc.
+ Giảng viên khoa Giải phẫu thẩm mỹ – Đại học Keimyung.

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ