Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Dược sĩ Vương Kim Đào

Chuyên Khoa

Khoa Dược

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 1985 – 2001: Công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tây
+ 2003: Cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế Tây Hồ
+ 2004 – 2006: Cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế Ba Đình
+ 2007 – 2009: Chuyên viên Phòng y tế Ba Đình
+ 2012 đến nay: Công tác tại khoa dược Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ