Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Vũ Viết Hoàng

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
- Được các chuyên gia đạt tiêu chuẩn châu Âu đào tạo

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ