Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Vũ Trung Hiếu

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2011: Tốt nghiệp Học viện quân y
+ 2013: Chứng chỉ bác sĩ định hướng chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương

Hoạt động chuyên ngành

+ 2013 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ