Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS – Vũ Thìn

Chuyên Khoa

Khoa Tim mạch

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1999 : Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
+ 2004 : Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện

Hoạt động chuyên ngành

+ Công tác tại Viện Tim mạch quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
+ 2012 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ