Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Vũ Thanh Huyền

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Hà Nội (2007)
+Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa Định hướng Nhi – Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (2011)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ