Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Phó TS.BS – Vũ Công Cường

Chuyên Khoa

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y
+ Bằng Thạc sĩ Hóa Sinh Tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Praha (Tiệp Khắc) (1973)
+ Bằng Phó tiến sĩ Hóa Sinh Tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Praha (Tiệp Khắc) (1990)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1974 – 1977: Tham gia Quân đội, làm Giảng viên Bộ môn Sinh hóa – Trường Đại học Quân y
+ 1977 2010: Công tác tại Khoa Xét nghiệm tổng hợp, Bệnh viện Tai – Mũi – Họng Trung ương.
+ 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Công trình nghiên cứu
+ Hàng chục công trình nghiên cứu cấp Cơ sở và cấp Bộ
Khen thưởng
+ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Y tế
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ