Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS. BSCK I – Trịnh Thị Khanh

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội (1984)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1987)
+ Thạc sỹ y khoa (1996)
+ Tiến sĩ y khoa (2004)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1989-2000 Công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị
+ 2000 – 2003: Công tác tại khoa Khám chữa bệnh bệnh viện Hữu Nghị
+ 2003 – 2007: Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị
+ 2007 – 2014: Phó trường khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị
+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ