Cấp cứu: 1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Trần Văn Bàn

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 2000 - 2006: Đại Học Bác sĩ Đa Khoa Đại Học Y Hải Phòng
- 2012 - 2014: Sau ĐH Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 Nhi Đại Học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- 2006 - 2014: Công tác tại khoa nhi Tiêu hóa- Máu- Lây Bệnh viện Xanh - Pôn
- 2014 - 2016: Công tác tại khoa phòng khám nhi Bệnh viện Xanh - Pôn
- 2016- nay: Công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh - Pôn

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ