Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCKI – Trần Văn Bàn

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hải Phòng
- Tốt nghiệp BSCKI chuyên khoa Nhi Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- 2006 - 2014: Công tác tại khoa nhi Tiêu hóa - Máu - Lây Bệnh viện Xanh - Pôn
- 2014 - 2016: Công tác tại khoa phòng khám nhi Bệnh viện Xanh - Pôn
- 2016 - 2020: Công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh - Pôn
- Hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ