1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BS – Trần Thu Trang

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2011)

Hoạt động chuyên ngành

+ 7/2011 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ