1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Trần Thị Thanh

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội (1979)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 1980 – 2010: Công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn
+ Từ 10/2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ