Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK I – Trần Thị Kim Chiến

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1982)
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

- Năm 1984 – 1989: Công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn
- Năm 1989 – 2011: Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn
- 2012 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ