1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Trần Thị Kim Chiến

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1982)
+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ Năm 1984 – 1989: Công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn
+ Năm 1989 – 2011: Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2012 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ