Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Trần Thị Hoàng Bình

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2012)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2/2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ