Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK I – Trần Thị Bích Hà

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2002)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1981 – 2012: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
+ 2012 – nay: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Khen thưởng
+ Huân chương vì sự nghiệp y tế

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Các vấn đề sản khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ