Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Trần Phương Thảo

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp trường Đại Học Quân Y

Hoạt động chuyên ngành

- Hiện đang công tác tại khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Hồng Ngọc
- Thực hiện thành thạo các thủ thật Sản Phụ khoa: Phẫu thuật sản khoa mổ lấy thai cấp cứu, mổ lần 1, mổ lần 2 và phẫu thuật phụ khoa

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ