Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS. Trần Đức Tuấn

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Năm 1998: Tốt nghiệp đại học Y Hải Phòng
- Năm 2000: Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội
- Năm 2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

- Từ tháng 8/1998 - tháng 3/2008: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng
- Từ tháng 3/2008 - tháng 1/2015: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thanh Nhàn (phụ trách đơn nguyên kỹ thuật cao)
- Từ tháng 1/2015 đến nay: Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ