Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp bằng Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Quân Y (1979)
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa I tại Học viện Quân Y (1988)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Quân Y (1996)
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa II tại Học viện Quân Y(1997)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1994 – 1997: Công tác tại Học viện Quân Y
+ 1997 – 2010: Công tác tại Bệnh viện 354
+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 2005

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ