Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS. Tarinee Manchana

Chuyên Khoa

Khoa Ung bướu

Ngôn ngữ

Anh - Thái

Học vấn

+ Tốt nghiệp đại học Chulalongkorn

Hoạt động chuyên ngành

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Ung thư phụ khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ