Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS Tạ Thị Khánh Hòa

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 2018: Tốt nghiệp Đại Học Y Hải Phòng. Trong quá trình học tập luôn đạt ết quả cao và dành học bổng

Hoạt động chuyên ngành

2018 - nay: Công tác tại khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Đứng đỡ đẻ và phụ mổ nhiều ca thai sản từ dễ đến khó

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ