Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Bs – Tạ Quang Đạo

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2015)

Hoạt động chuyên ngành

+ 2016 - nay công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ