Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths. BSCK I – Phùng Minh Vân

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Bằng Đại học Bác sĩ Đa khoa – Học viện Quân Y – 1980
- Bằng Bác sĩ chuyên khoa I Nội chung – Đại học Y Hà Nội – 1990
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu – Đại học Y Hà Nội – 2000

Hoạt động chuyên ngành

- 1983 – 2011: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa
- 2011 – 2013: Tham gia chương trình y tế tại Công hòa Mozambique
- 4/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ