1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK I – Phan Thị Thu Hải

Chuyên Khoa

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học y Hà Nội (1993)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên ngành

+ 2003 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ