1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

BSCK II – Phan Thị Ánh Tuyết

Chuyên Khoa

Khoa Sản - Phụ Khoa

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1995: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội loại Giỏi
+ 32 năm công tác tại khoa Sản - Bệnh viện Thanh Nhàn - 8 năm làm trưởng khoa
+ Trong quá trình công tác tại Thành Nhàn đã tốt nghiệp CKI, CKII
+ 2017: Công tác tại khoa sản bệnh viện Hồng Ngọc
+ Từng cộng tác và làm việc với các bệnh viện ở Úc, Canada, Mĩ

Hoạt động chuyên ngành

+ Hoàn thành tất cả các chứng chỉ về siêu âm, mổ nội soi, mổ sản khoa và các trường hợp phụ khoa khó.
+Có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ sinh sản

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Các vấn đề sản khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ