BS – Phạm Việt Dương ⋆ Hồng Ngọc Hospital

1900 636 555

024 3927 5568 - 024 7305 8880

  |  

BS – Phạm Việt Dương

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2007)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ