Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Bs – Phạm Thị Thùy Dương

Chuyên Khoa

TT Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2010: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
+ 2011: Tham gia khóa học Kiến thức và Thực hành tại Labo để hỗ trợ sinh sản - Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM Việt Nam
+ 2013: Tham gia khóa đào tạo định hướng về sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội
+ 2014: Tham gia khóa đào tạo về IVF, siêu âm và phẫu thuật nội soi tại Cộng hòa Séc.

Hoạt động chuyên ngành

+ 2010: Làm việc tại Bệnh viện Andrology và Sinh sản Hà Nội
+ 2011: Trưởng phòng thí nghiệm - Bệnh viện Sinh sản và Sinh sản Hà Nội
+ 2015: Làm việc tại phòng khám sinh sản tại 15A - Trần Khánh Du, Hà Nội
+ 2018 - nay: Chuyên gia sinh sản tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc. Hiện là Trưởng lâm sàng IVF Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ