Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK II – Phạm Thị Thu Hà

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1996)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2003)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1980 – 1983: Bác sĩ chuyên khoa Nội bệnh viện E
+ 1983- 2003: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện E ( 2003: trường khoa Nội thần kinh)
Khen thưởng
+ Bằng khen cấp Bộ
+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ