Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BS – Phạm Thị Nhường

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (2013)

Hoạt động chuyên ngành

+ 8/2013 – 3/2014: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Nam Định
+ 4/2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ