Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Phạm Thị Minh

Chuyên Khoa

Khoa Gây mê hồi sức

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ