Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Ths.Bs Phạm Thị Hoài Thu

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

2002: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội
2003: Học chuyên khoa định hướng Nhi - Trường Đại học Y Hà nội
2009-2011: Học cao học Nhi khóa 18 - Trường Đại học Y hà nội

Hoạt động chuyên ngành

2004-2009: Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn
2011-2015: Khoa Nhi tổng hợp - Bệnh Viện Đa khoa Xanh pôn
2017 đến nay: Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ