Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS.BS – Phạm Quang Thuận

Chuyên Khoa

Khoa Cơ - Xương khớp

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 9/1999 – 8/2000: Tu nghiệp sinh tại Trung Quốc
+ 2000 – 2003: Nghiên cứu sinh thạc sỹ y khoa tại Quảng Châu
+ 2005 – 2008: Nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa tại Quảng Châu

Hoạt động chuyên ngành

+ 1/1998 – 2013: Công tác tại Viện khoa học thể dục thể thao
+ 2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Các vấn đề về cơ, xương, khớp

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ