1900 636 555

024 3927 5568

  |  

BS – Phạm Hồng Quân

Chuyên Khoa

Khoa Hồi sức tích cực - ICU

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ