Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

PGS.BSCK II – Phạm Đức Huấn

Chuyên Khoa

Khoa Ngoại Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 (Đại học Y Hà Nội – 2007)
+ Tiến sĩ y khoa (2004)
+ Phó giáo sư y học (2007)

Hoạt động chuyên ngành

+ Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ