Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BSCK II – Phạm Đỗ Ngọc Diệp

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội (1986)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1993)
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2003)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1986 – 2/2015: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn
+ 3/2015 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ