Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS – Nguyễn Văn Vượng

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2006)
+ Thạc sỹ y khoa

Hoạt động chuyên ngành

+ 2004 – 2008: Công tác tại bệnh viện 09 Hà Nội
+ 2008 – 2013: Công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Thanh Nhàn
+ 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ