Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS.BS – Nguyễn Văn Hòa

Chuyên Khoa

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- 1979: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
- 2001: Tiến sĩ y học

Hoạt động chuyên ngành

- 1983 – 2015: Bác sĩ Vi sinh bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội
- Hiện công tác tại khoa Vi sinh Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ