1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Bs – Nguyễn Tiến Sơn

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.
+ Từng công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.
+ Được đào tạo chuyên sâu về tiêu hóa, nội soi tiêu hóa tại Đại học Ajou - Hàn Quốc, Bệnh viện Yokohama - Nhật Bản.

Hoạt động chuyên ngành

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ